Študentski dom
Sestre božje previdnosti Gorica

Notranji pravilnik


Dom in skupnost, ki jo sprejme
Študentski dom je dekliška struktura, ki tistim, ki sprejmejo vrednote, ki jih ponuja, nudi:
Družinski ambient v mirnem - a ne žalostnem okolju, živahnem - a ne glasnem; mogoče glasnem zaradi glasov, ki spremljajo tisto življenjsko obdobje, ki nas pripravlja na življenje.
Študentski dom si želi biti dober okvir-zgled, ki združuje prizadevnost in potrebno socialno pomoč za dobro počutje.
Obstajajo pravila, ki jih poznamo že iz otroštva: spoštovanje, vzgoja, poštenost.

Prošnja in odobritev
Dom sprejme vsa dekleta, ki se strinjajo s pravili civilnega sobivanja in vložijo prošnjo.
Vpis izvede vodstvo po predložitvi potrebnih dokumentov:
- podpisana prošnja za vstop
- fotokopija osebnega dokumenta
- fotokopija zdravstvene izkaznice
- fotokopija potrdila o vpisa na univerzo ali kopija vpisa ali potrdilo o vpisu na druge vzgojno-varstvene institucije
- nakazilo are v višini ene mesečnine.

Sprejem v naslednjih obdobjih
Na prošnjo študentke in na podlagi pozitivnega in diskrecijskega mnenja vodstva.
Prošnji o namestitvi za naslednje leto je potrebno predložiti:
- podpisana prošnja za vpis
- fotokopija potrdila o vpisu na Univerzo ali kopija vpisa ali potrdilo o vpisu na druge vzgojno-varstvene institucije
- nakazilo are v višini ene mesečnine.

Koliko stane?
Mesečna oskrbovalnina vključuje bivanje v enoposteljni sobi z zajtrkom. Nakaže se do 10 v mesecu.
Vključeni so stroški elektrike, vode, uporabe skupnih prostorov in uporaba interneta.
Za ogrevanje se v zimskih mesecih (od novembra do marca) mesečnina poviša.
Plačilne obveznosti trajajo od septembra do konca julija, razen nepredvidenih potreb.
Po vpisu se pogodbene obveznosti ne morejo spreminjati. Dom ne povrne are, ki je bila v začetku nakažana razen v izjemno težkih in iz vpravičenih razlogov, ki bodo določena od Uprave Doma.
Morebitne odsotnosti za časa bivanja niso podvržene povračilu.
Obstaja tudi možnost krajšega bivanja, ki se izvaja v dogovoru z vodstvom in na podlagi prostih mest.
V takšnih primerih je cena za mesečnino ali dnevno bivanje v enoposteljni sobi z zajtrakom v dogovoru z vodstvom Doma.

Kaj ponuja?
- Dom ima dve skupni kuhinji; v znak spoštovanja, je zaželena skrb za čistočo in red.
- Dva dnevna prostora opremljena s televizorjem, videorekorderjem in DVD predvajalnikom.
- Obiskovalkam je na razpolago notranje parkirišče. Vodstvo odklanja kakršnokoli odgovornost za avte ali druga parkirana vozila. Na prošnjo se lahko uporablja kolo, za katero je odgovoren tisti, ki se ga poslužuje.
- Zajtrk je med 6.30 in 9.30 uro zjutraj. (svež kruh in topli napitki).
- Ena izmed redkih prošenj je spoštovanje. Za škodo povzročeno na skupni lastnini, so v primeru neznanega storilca in čeprav vodstvo zaupa v njihovo dobro vzgojo, odgovorne vse varovanke.

Tvoja soba
- Soba je prostor za študij in počitek in je zaradi tega oskrbovana kot zasebni prostor, v katerega tujcem ni dovoljen vstop. Za sprejeme so na razpolago skupni prostori. Prepovedano je kajenje v sobah in v notranjosti doma.
- Ni dovoljena uporaba kuhalnikov, pečic, hladilnikov ali podobnih naprav (Zakon št. 406, z dne 18.7.1980 in št. 7 protipožarna pravila). Morebitno škodo krije vsak posameznik razen če gre za kaznivo dejanje. V takem primeru se postopa po zakonu.
- Za obojestransko spoštovanje priporočamo, da je glasnost avdiovizualnih in drugih naprav zmerna.
- Vodstvo zaupa v spoštovanje reda, čistoče in vzgoje.
- Morebitno škodo krije vsak sam.
- Vodstvo si iz oskrbovalnih razlogov pridržuje pravico vstopa v sobe.
- Ob izhodu naj se ključi pustijo v vratarnici, v poseben register pa se vpiše predviden čas odsotnosti.
- Z namenom mirnega sobivanja primerna uporaba skupnih prostorov zahteva odgovornost in sodelovanje.

življenje v penzionu
Resen pristop k univerzitetnemu študiju ni lahek. Tudi prilagajanje je težko. Vendar obstajajo neke olajševalne okoliščine: sproščeno okolje, ki dovoljuje socialno in kulturno izmenjavo. Okolje v katerem poznanstva lahko rasejo in se razvijejo v prava prijateljstva. Okolje, kjer so nočni izhodi omogočeni do 23.00 ure, vendar se ta čas lahko podaljša po dogovoru z vodstvom. Okolje zaznamovano z vedrino in resnostjo, ki se jo zahteva od ljudi, ki se želijo vzgajati in postati nekdo.
Študentski dom ti ponuja vse to ter ti želi dober začetek in srečno pot k uresničitvi tvojega življenjskega cilja.

Povezava na spletno stran
Via Vittorio Veneto, 185 - 34170 Gorica
tel.: +39 0481 531651 fax: +39 0481 531659 mail: pensionato.stud@gmail.com